βραγχιάω

βραγχ-ιάω,
A = βραγχάω, Arist.Pr. 901b5, Aud.804a18, LXX Ps.68(69).3; condemned by Phot. s.v. λιθῶντας.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • βραγχιᾶν — βραγχιάω pres part act masc voc sg (doric aeolic) βραγχιάω pres part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) βραγχιάω pres part act masc nom sg (doric aeolic) βραγχιᾶ̱ν , βραγχιάω pres inf act (epic doric) βραγχιάω pres inf act (attic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βραγχιῶν — βραγχιάω pres part act masc voc sg βραγχιάω pres part act neut nom/voc/acc sg βραγχιάω pres part act masc nom sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βραγχιῶσιν — βραγχιάω pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) βραγχιάω pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) βραγχιάω pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βραγχιώντων — βραγχιάω pres part act masc/neut gen pl βραγχιάω pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βραγχιᾷν — βραγχιάω pres inf act …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βραγχιῶντας — βραγχιάω pres part act masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βραγχιῶντες — βραγχιάω pres part act masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βραγχιάσω — βραγχιά̱σω , βραγχιάω aor subj act 1st sg (attic doric) βραγχιά̱σω , βραγχιάω fut ind act 1st sg (attic doric) βραγχιά̱σω , βραγχιάω aor ind mid 2nd sg (attic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βραγχία — βραγχίᾱ , βραγχιάω pres imperat act 2nd sg βραγχίᾱ , βραγχιάω imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βραγχίων — βράγχιον fin neut gen pl βραγχάω to have a sore throat pres part act masc nom sg (epic doric ionic) βραγχιάω imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) βραγχιάω imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βραγχιάτην — βραγχιά̱την , βραγχιάω imperf ind act 3rd dual (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.